Endodoncja – leczenie kanałowe

Endodoncja-leczenie kanałowe - Stomatologia Kaczyńska - Białystok

Własny ząb to najlepszy implant
– warto podjąć wyzwanie

Endodoncja/leczenie kanałowe polega na usunięciu wewnętrznej chorej tkanki zęba, oczyszczeniu kanału lub kanałów, dezynfekcji i wypełnieniu odpowiednimi materiałami.


Czasami zwykłe leczenie zęba i założenie wypełnienia nie wystarczy. Leczenie kanałowe jest koniecznością, gdy mamy do czynienia ze stanem zapalnym lub zakażeniem (zgorzelą) miazgi. Zęby leczymy kanałowo korzystając z mikroskopu, dzięki czemu widoczne staje się wnętrze zęba i cały system kanałów. Możemy wtedy dokładnie przyjrzeć się przyczynie dolegliwości. Na koniec kanały zęba wypełnia się płynną gutaperką – materiałem, który dzięki swojej płynnej konsystencji zapływa w najmniejsze przestrzenie opracowanego kanału. Proces leczenia kanałowego kontrolujemy wykonując zdjęcia rentgenowskie. Cyfrowy aparat zmniejsza dawkę promieniowania i daje bardziej wyraźny obraz zęba.

Z punktu widzenia pacjenta, leczenie pod mikroskopem nie różni się znacząco od standardowego leczenia kanałowego. Po zabezpieczeniu pola pracy i izolacji zęba od śliny koferdamem (płat gumy rozpięty w jamie ustnej), lekarz otwiera ząb za pomocą wiertła. Mikroskop podczas pracy znajduje się cały czas w pobliżu lekarza, a dzięki znacznym powiększeniom (do 25 razy) widoczność a co za tym idzie precyzja pracy zwiększa się bez porównania.
 

Powtórne leczenie kanałowe – REENDO

To sytuacja, w której istnieje konieczność powtórnego leczenia kanałowego zęba. Dzieje się tak gdy:

  • lekarzowi wcześniej leczącemu nie udało się udrożnić i wypełnić wszystkich kanałów
  • zmiana okołowierzchołkowa w zębie nie uległa wygojeniu
  • zaostrzeniu uległ proces zapalny pomimo wypełnienia kanałów
  • w kanałach pozostawione zostały narzędzia endodontyczne
  • pojawia się resorpcja lub inne uszkodzenia tkanki zęba

Powtórne leczenie kanałowe/REENDO bywa ostatnią możliwością uratowania zęba przed usunięciem.