Aktualności

REZONANS MAGNETYCZNY a leczenie aparatem ortodontycznym październik 17, 2018

Często pacjenci zadają pytanie odnośnie możliwości wykonania rezonansu magnetycznego podczas noszenia aparatów stałych czy stałych retainerów po zakończeniu leczenia.
Badanie za pomocą Rezonansu Magnetycznego (MR) jest skuteczną i coraz częściej stosowaną metodą diagnostyczną. Ze względu na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa wykonywania badań MR u pacjentów leczonych ortodontycznie lub mających stałe aparaty retencyjne, ustalono wspólne stanowisko Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego PTO, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego PLTR i Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego PTS odnoszące się do możliwości przeprowadzenia badania MR w tej grupie pacjentów.
Przedstawione rekomendacje dotyczą aparatów rezonansu magnetycznego o natężeniu pola do 3T włącznie i dotyczą pacjentów w każdym wieku.

Podczas badania rezonansem pole magnetyczne może mieć znaczny wpływ na materiały magnetyczne takie jak zamki, pierścienie, łuki aparatów stałych. Nie ma zagrożenia, że siła oddziaływania rezonansu odklei lub odcementuje prawidłowo przymocowany element aparatu.

Aparat ortodontyczny/retencyjny może się nagrzewać w trakcie badania. Wzrost temperatury aparatów metalowych podczas badania jest niewielki- nie przekracza 1°C podczas badania, nie ma więc obaw, że aparat poparzy pacjenta lub uszkodzi wysoką temperaturą miazgę zęba. Jeśli nawet aparat ortodontyczny czy retainer nie jest wykonany ze stopów o właściwościach ferromagnetycznych, to i tak w badaniu MR metale powodują powstanie artefaktów o różnym nasileniu, które są ograniczone do okolicy głowy. Jeżeli są badane inne okolice ciała pacjenta, artefakty te nie obniżają jakości obrazu. Ponadto istnieją techniczne możliwości redukcji artefaktów przez unikanie niektórych sekwencji akwizycji obrazu i/lub zastosowanie obrazowania w innych płaszczyznach.

Stopień zaburzenia pola magnetycznego zależy od budowy aparatu ortodontycznego/retencyjnego: stopy tytanowe, chromowo-kobaltowe jak również elementy ceramiczne i tworzywa sztuczne nie powodują artefaktów w polu magnetycznym o natężeniu do 1,5 T.

Stalowe stopy mogą być źródłem artefaktów, których wielkość zależy od rodzaju stopu stali i natężenia pola magnetycznego (im wyższe pole magnetyczne tym silniejsze zaburzenia). Stop stali 18/8 (zawierający około 18% chromu i 8% niklu) nie wykazuje właściwości magnetycznych i nie powoduje powstania artefaktów. Pole magnetyczne nie wpływa negatywnie na elementy ze stopów tytanowych, niklowo-tytanowych, tytanowo-molibdenowych; chromowo-kobaltowych, miedzianych oraz na zamki ceramiczne lub z tworzyw sztucznych. Należy pamiętać, że pacjentom ze stałymi uzupełnieniami protetycznymi nie zdejmuje się mostów, koron i nie usuwa zacementowanych wkładów do podobnych badań.

 

Podsumowując:

1. Nie ma bezwzględnych wskazań do usuwania całego aparatu ortodontycznego czy retainera przed badaniem MR, z wyjątkiem obrazowania struktur bezpośrednio sąsiadujących z aparatem (jak np. język).

2. Jeśli spodziewacie się Państwo powtarzających się badań rezonansem magnetycznym należy uprzedzić o tym lekarza ortodontę. Można dobrać taki rodzaj aparatu, który zminimalizuje zakłócenia podczas badania: aparat kosmetyczny, tytanowy czy leczenie nakładkami Invisalign.

3. Jeśli pacjent już użytkuje aparat i zachodzi konieczność wykonania badania MR należy w miarę możliwości ustalić parametry urządzenia, którym będzie wykonywany rezonans (nisko czy wysokopolowy). Pozwoli to na ustalenie toku postępowania.

4. Przed badaniem należy zdjąć wszystkie ruchome elementy aparatów ortodontycznych.

5. Zarówno aparaty stałe jak i retainer stały ze stopu dającego artefakty można zdjąć na prośbę pacjenta, nie ma jednak gwarancji, że elementy aparatu nie ulegną nieodwracalnemu uszkodzeniu i da się je założyć ponownie. Za ponowne założenie aparatu pobierana jest opłata – jej wysokość ustalana jest indywidualnie z pacjentem.

https://forumortodontyczne.pl/resources/html/article/details?id=173396&language=pl